Obserwatorium Gospodarcze

A- A+

W związku z realizacją Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, której celem jest identyfikacja i wspieranie rozwoju priorytetów w obszarze B+R+I polskiej gospodarki w oparciu o proces przedsiębiorczego odkrywania, a także monitorowanie efektów społecznych i gospodarczych podejmowanych w tym zakresie działań, Ministerstwo Gospodarki utworzyło jesienią 2015 r. Obserwatorium Gospodarcze. Zadaniem powołanego gremium jest identyfikowanie przewag konkurencyjnych opartych o innowacyjne rozwiązania i wskazywanie trendów rozwoju technologicznego.
 

1
1