Aktualny Szczegółowy Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

A- A+

Komitet Sterujący ds. krajowych inteligentnych specjalizacji w dniu 12 lipca 2016 r. zatwierdził 3. wersję Szczegółowego Opisu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, uwzgledniającą zmiany zaproponowane przez Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnych specjalizacji.

Szczegółowy opis stanowi podstawę oceny wniosków w PO IR 2014-2020 w zakresie spełniania kryterium dostępu pn.: Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

1
1