złożone wnioski wnioski po pozytywnej ocenie formalnej wnioski rekomendowane do dofinansowania success rate (U/E) success rate (AB/I)
Krajowe Inteligentne Specjalizacje liczba warość - całość liczba wartość - całość liczba wartość - całość
Wnioski złożone wg stanu na dzień 15.06.2016 r.
KIS 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 329 1 834 033 368,09 zł 303 1 733 818 504,60 zł 51 359 593 842,79 zł 15 % 20 %
KIS 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 151 733 472 267,45 zł 143 697 272 252,73 zł 18 100 119 754,18 zł 12 % 14 %
KIS 3. Wytwarzanie produktów leczniczych 80 562 095 241,46 zł 76 547 964 764,09 zł 13 92 675 695,84 zł 16 % 16 %
KIS 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego 293 1 703 807 423,74 zł 268 1 593 050 782,16 zł 75 343 246 570,33 zł 25 % 20 %
KIS 5. Żywność wysokiej jakości 140 914 776 780,09 zł 132 865 575 289,77 zł 29 114 248 429,92 zł 20 % 12 %
KIS 6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska 114 871 643 165,85 zł 110 789 367 155,61 zł 30 127 075 142,38 zł 26 % 14 %
KIS 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 292 1 838 442 884,30 zł 279 1 741 532 187,51 zł 51 246 643 100,43 zł 17 % 13 %
KIS 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 350 1 676 231 835,62 zł 326 1 617 310 385,31 zł 89 488 605 464,14 zł 25 % 29 %
KIS 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 291 1 820 646 913,72 zł 282 1 724 451 060,08 zł 59 378 575 736,63 zł 20 % 21 %
KIS 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 127 1 128 170 571,86 zł 124 1 125 816 171,86 zł 40 265 102 148,21 zł 31 % 23 %
KIS 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 324 2 286 189 652,26 zł 306 2 164 370 641,22 zł 42 201 720 444,98 zł 13 % 0,90 %
KIS 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie 62 252 538 131,92 zł 59 223 704 081,69 zł 15 70 630 291,70 zł 24 % 28 %
KIS 13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 284 1 539 346 738,65 zł 268 1 445 809 628,86 zł 75 354 709 904,37 zł 26 % 23 %
KIS 14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 108 405 751 288,08 zł 105 393 906 431,34 zł 15 49 770 195,95 zł 14 % 12 %
KIS 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 500 2 046 968 717,11 zł 471 1 919 030 470,03 zł 29 100 591 384,45 zł 0,50 % 0,40 %
KIS 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 19 85 774 744,85 zł 16 58 446 377,49 zł 4 24 499 474,00 zł 21 % 28 %
KIS 17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 465 2 314 261 553,72 zł 443 2 222 954 200,07 zł 118 573 830 583,13 zł 25 % 25 %
KIS 18. Optoelektroniczne systemy i materiały 48 401 668 692,97 zł 45 392 671 095,81 zł 10 80 831 696,03 zł 20 % 20 %
KIS 19. Inteligentne technologie kreacyjne 348 1 230 988 688,08 zł 323 1 062 641 710,90 zł 37 106 367 776,92 zł 11 % 0,90 %
KIS 20. Inteligentne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy 4 4 474 786,52 zł 3 4 219 286,52 zł 0 0,00 zł 0 % 0 %
Suma końcowa 4329 23 651 283 446,33 zł 4082 22 323 912 477,64 zł 800 4 078 837 636,37 zł    

 

1
1