Inteligentne technologie kreacyjne 19. krajową inteligentną specjalizacją

W III kwartale 2014 r. z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęto prace nieformalnej Grupy Roboczej ds. przemysłów kreatywnych i kultury, składającej się z przedstawicieli biznesu i nauki, która miała na celu przeprowadzić proces przedsiębiorczego odkrywania oraz wykazać potencjał konkurencyjny i innowacyjny tych przemysłów.

Strony