Ministerstwo Rozwoju
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Kontakt: Justyna Gorzoch
E-mail:
justyna.gorzoch@mr.gov.pl

1
1