Inteligentne technologie kreacyjne 19. krajową inteligentną specjalizacją

A- A+

W III kwartale 2014 r. z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęto prace nieformalnej Grupy Roboczej ds. przemysłów kreatywnych i kultury, składającej się z przedstawicieli biznesu i nauki, która miała na celu przeprowadzić proces przedsiębiorczego odkrywania oraz wykazać potencjał konkurencyjny i innowacyjny tych przemysłów.

W procesie przedsiębiorczego odkrywania przedstawiciele biznesu i nauki analizowali, czy  potencjał przemysłów kreatywnych i kultury wpływa na zwiększenie wartości dodanej dla gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych i przyczynia się do podniesienia innowacyjności kraju i budowania gospodarki opartej na wiedzy.

 Materiał wypracowany przez nieformalną Grupę Roboczą ds. przemysłów kultury i kreatywnych

11 grudnia 2014 r. Komitet Sterujący zaakceptował propozycję rozszerzenia listy krajowych inteligentnych specjalizacji o kolejną 19. specjalizację  pn. Inteligentne technologie kreacyjne, obejmującą obszar: multimediów, wzornictwa oraz gier komputerowych. Propozycja rozszerzenia listy specjalizacji była także konsultowana z 16 Urzędami Marszałkowskimi.

W lutym 2015 r. rozpoczęto nabór uzupełniający do Grupy Roboczej 19 ds. inteligentnych technologii kreacyjnych (ITK). 10 marca 2015 r. decyzją Komitetu Sterującego został zaakceptowany ostateczny skład Grupy Roboczej 19 ds. ITK.

Lista krajowych inteligentnych specjalizacji (stan na 11 grudnia 2014 r.)