Zmiana nazwy 5.krajowej inteligentnej specjalizacji – Żywność wysokiej jakości

A- A+

Pracująca nad opisem swojej specjalizacji, Grupa Robocza nr 5 ds. zdrowej żywności  (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji),  wystosowała wniosek o zmianę nazwy krajowej inteligentnej specjalizacji ze „zdrowa żywność  (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)” na „żywność wysokiej jakości”. Zmiana nazwy wynika z potrzeby ujednolicenia nazewnictwa zgodnie z nomenklaturą przepisów prawa żywnościowego. W dn. 2 kwietnia Komitet Sterujący ds. KIS zaakceptował propozycję Grupy Roboczej, co skutkuje zmianą nazwy krajowej inteligentnej specjalizacji zgodnie z wnioskiem grupy.

Uzasadnienie Grupy Roboczej, dotyczące zmiany nazwy 5. krajowej inteligentnej specjalizacji dot. żywności wysokiej jakości

Lista krajowych inteligentnych specjalizacji wg stanu na dzień 2 kwietnia 2015 r.