Nauki humanistyczno-społeczne w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji - przegląd i aktualizacja KIS

A- A+

W związku z oddolną inicjatywa środowisk naukowych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  przeprowadziło w 2017 r. analizę w zakresie wpisywania się obszarów nauk humanistyczno-społecznych w Krajową Inteligentną Specjalizację. W ramach przeprowadzonej analizy oraz konsultacji z Grupami Roboczymi ds. krajowych inteligentnych specjalizacji opracowano dokument pn. Relacja zakresu nauk humanistyczno-społecznych z Krajową Inteligentną Specjalizacją, wskazujący synergię nauk humanistyczno-społecznych z następującymi krajowymi inteligentnymi specjalizacjami:

- KIS 1 ds. zdrowego społeczeństwa,

- KIS 12 ds. inteligentnych sieci i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych,

- KIS 15 ds. fotoniki,

- KIS 16 ds. inteligentnych technologii kreacyjnych.

Ponadto Grupa Robocza ds. inteligentnych technologii kreacyjnych podjęła decyzję o rozszerzeniu szczegółowego opisu, włączając w zakres specjalizacji zastosowanie gier wideo w innych dziedzinach, m.in. tworzenie gier dla celów terapeutycznych i medycznych oraz badawczych i edukacyjnych.