Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

A- A+

I. Innowacyjne środki transportu

 1. Optymalizacja środków transportu poprzez redukcję masy i rozmiarów przy zachowaniu funkcjonalności (zmniejszenie energochłonności i emisji zanieczyszczeń, materiałochłonności, zwiększanie sprawność).

 2. Intermodalność środków transportu, w tym dyfuzja rozwiązań technicznych i technologicznych pomiędzy systemami transportowymi.

 3. Infrastruktura do eksploatacji innowacyjnych środków transportu.

 4. Modułowa budowa środków transportu, w tym wymiana jednostek napędowych.

 5. Specjalne i specjalizowane środki transportu.

 6. Środki transportu zasilane alternatywnymi źródłami energii wraz z infrastrukturą do ich obsługi.

 7. Autonomiczne środki transportu.

II. Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu

 1. Alternatywne napędy i źródła zasilania w transporcie, w tym indukcyjne bezstykowe systemy przekazywania energii do środków transportu.

 2. Napędy wykorzystujące OZE i źródła energii z odpadów.

 3. Innowacyjne systemy i komponenty przetwarzania, w tym odzysku i magazynowania energii.

 4. Optymalizacja i poprawa konstrukcji i funkcjonalności podzespołów w środkach transportu.

 5. Innowacyjne systemy recyklingu, odzysku i utylizacji.

 6. Innowacyjne systemy redukcji szkodliwych emisji.

 7. Opracowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa dla środków transportu.

 8. Innowacyjne elementy wyposażenia środków transportu.

 9. Systemy biomechaniczne w elementach wyposażenia środków transportu.

III. systemy zarządzania transportem

 1. Środki organizacyjne i techniczne umożliwiające realizację preferencji dla transportu zbiorowego.

 2. Środki organizacyjne i techniczne umożliwiające realizację preferencji dla ekologicznych środków transportu.

 3. Rozwój inteligentnych systemów transportowych, w tym m.in. transportu modalnego oraz optymalnego zarządzania energią.

 4. Inteligentne proekologiczne systemy zarządzania dostępem do stref chronionych.

 5. Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu w transporcie.

 6. Systemy komunikacji środka transportu z otoczeniem.

 7. Systemy minimalizujące oddziaływanie środków transportu na otoczenie, w tym systemy i technologie oceny oddziaływania środków transportu na zdrowie i bezpieczeństwo.

IV. innowacyjne materiały w środkach transportu

 1. Innowacyjne materiały metalowe.

 2. Innowacyjne materiały polimerowe.

 3. Innowacyjne materiały kompozytowe.

 4. Innowacyjne pokrycia oraz powłoki.

 5. Innowacyjne materiały hybrydowe, w tym blachy organiczne lub struktury bioniczne.

 6. Innowacyjne materiały na bazie surowców wtórnych.

 7. Innowacyjne materiały eksploatacyjne, w tym niskoemisyjne nośniki energii.

V. innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich cześci

 1. Modyfikacja oraz budowa nowych linii technologicznych i systemów produkcyjnych środków transportu, komponentów i części, w tym recyklingu.

 2. Innowacyjne systemy projektowania i oceny jakości w zakresie: metod, technik, infrastruktury pomiarowej i procedur dotyczących kontroli jakości (technicznej) na wszystkich etapach produkcji oraz gotowych wyrobów, w tym oceny ich właściwości funkcjonalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych.

 3. Innowacyjne systemy zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.

 4. Innowacyjne systemy zarządzania wiedzą i przepływem informacji w przedsiębiorstwach.

 5. Innowacyjne metody ograniczania wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.

 6. Innowacyjne technologie produkcji, w tym technologie łączenia, modelowania i obróbki.

1
1