Współpraca poziom krajowy i regionalny

A- A+
Lp. Nazwa Klastra Siedziba KIS - specjalizacja klastra
1 Klaster Dolina Lotnicza Rzeszów 9, 13, 17
2 Interizon - Pomorski Klaster ICT Gdańsk 15, 17, 19
3 Klaster Obróbki Metali Białystok 4, 17
4 Mazowiecki Klaster ICT Warszawa 15
5 Polski Klaster Aluminium Katowice 8
6 Wschodni Klaster Budowlany Białystok 8
7 Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia" Szczecin 5, 11
8 Klaster Life Science Kraków Kraków 2, 1
9 Klaster MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych Gliwice 1
10 Klaster NUTRIOBIOMED Wrocław 5, 3, 6
11 Śląski Klaster Lotniczy Kaniów 13
12 Wschodni Klaster ICT Lublin 19
13 Klaster Zrównoważona Infrastruktura Kraków 8, 7
14 Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe Gdańsk 9, 20
15 Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoszcz 17
16 Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu Kielce 11, 7, 10
1
1