Zaproszenie na konferencję 30.06.2021 r. - Przyszłość koncepcji inteligentnych specjalizacji. Zdobyte doświadczenia oraz dalsze działania - SMART

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

W dniu 30 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00-12.30  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje konferencję online pn .Przyszłość koncepcji  inteligentnych specjalizacji. Zdobyte doświadczenia oraz dalsze działania

Cel konferencji:  zaprezentowanie różnych doświadczeń i wyników płynących z wdrażenia inteligentnej specjalizacji oraz debata na temat przyszłości koncepcji S3 w rzeczywistości po COVID-19, a także na temat nowych wyzwań i polityk europejskich, które powinny być częścią koncepcji S3 w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Prelegenci: 

 • Robert Tomanek, Podseretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Dominique Foray z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, twórca koncepcji intelignetnych specjalizacji,
 • Peter Berkowitz z Komisji Europejskiej,
 • Łukasz Marć z Banku Światowego,
 • Natalia Hatalska z Infuture Institute,
 • Monika Matusiak Z Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej.

Spodziewamy się obecności przedstawicieli państw członkowskich UE – administracji publicznej oraz interesariuszy pochodzących ze świata biznesu i nauki. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

W trakcie konferencji odbędą się następujące sesje:

         I. Wyniki podejmowanych działań i refleksje w zakresie koncepcji inteligentnej specjalizacji S3

 1. W kierunku Nowej Rzeczywistości poprzez europejską transformację przemysłową – Dominique Foray, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 2. Przyszła rola S3 oraz zmiany w Polityce Spójności – Peter Berkowitz, DG REGIO, Komisja Europejska

  II. Przyszłe wyzwania i możliwości w ramach inteligentnych specjalizacji
 3. Jak zmienić świat poprzez S3? – Łukasz Marć, Bank Światowy
 4. Mapowanie trendów przyszłości – sygnały, czynniki rozwoju oraz odpowiedzi na zmieniające się trendy –Natalia Hatalska, Infuture Institute
 5. W kierunku wspólnego dobra – kontrybucja S3 w wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju –  Monika Matusiak, Joint Research Centre, Komisja Europejska

Link do strony wydarzenia oraz formularza rejestracyjnegohttps://futureofs3.com/

Serdecznie zapraszamy  do aktywnego udziału w spotkaniu!

 • fundusze-europejskie
 • rzeczpospolita-polska
 • ministerstwo-rozwoju-pracy-i-technologii
 • unia-europejska