Raport pn. Dotychczasowe osiągnięcia (tzw. success stories) w poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacjach - SMART

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii firma Innoreg Sp. z o.o. opracowała przegląd projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje.

Przedmiotem opracowania jest przeglądprojektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), PO Polska Wschodnia (PO PW), PO Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), PO Polska Cyfrowa (PO PC), PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i programu Horyzont 2020 oraz wskazanie, w oparciu o wyniki przeprowadzanego przeglądu, projektów, które osiągnęły sukces (tzw. success stories), a także przykładów współpracy ponadnarodoweji ponadregionalnej w ramach krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji stanowiących dobre praktyki

pdfRaport do pobrania26.84 MB

  • fundusze-europejskie
  • rzeczpospolita-polska
  • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
  • unia-europejska