Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki - SMART

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pn. Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki, przygotowaną przez przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii i zespół ekspertów. Funkcjonowanie i potencjał tych Ośrodków stanowi o zdolności polskiego systemu innowacji do budowania wartości gospodarki inteligentnej tj. wyspecjalizowanej, opartej na wiedzy i innowacjach o potencjalne międzynarodowym.

W publikacji znajduje się m.in.

  • aktualna diagnoza stanu Ośrodków Innowacji i ich roli w realizacji założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce,
  • typologia tych podmiotów pod względem form organizacyjno-prawnych,
  • rozkład przestrzenny, posiadane zasoby i ofertę usług proinnowacyjnych Ośrodków,
  • prezentacja specjalizacji działalności poszczególnych typów jednostek zgodne z Krajową Inteligentną Specjalizacją,
  • informacja nt. perspektyw realizacji przez Ośrodki Innowacji zadań wynikających z inteligentnej specjalizacji gospodarki w przyszłości.

Diagnozę przeprowadzono na populacji obejmującej 227 Ośrodków, w tym m.in. na 43 parkach technologicznych/naukowo-technologicznych, 64 inkubatorach technologicznych, 62 centrach transferu technologii oraz 58 prywatnych (komercyjnych) Ośrodkach Innowacji. Publikacja prezentuje m.in. metryki wybranych Ośrodków danego typu, zarysowując ich nominalne i realne zaplecze dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Zaprezentowane w publikacji ujęcie stanu Ośrodków Innowacji ma pionierski charakter, odkrywając potencjał tych podmiotów w priorytetowych dla polskiej gospodarki dziedzinach inwestycji w badania, rozwój i innowacje (B+R+I). Ponadto, po raz pierwszy w Polsce tego typu przekrojowa diagnoza środowiska Ośrodków Innowacji uwzględnia również podmioty prywatne, koncentrujące się na prowadzeniu działalności komercyjnej.

Zapraszamy do lektury!

Raport pdfGotowo-orodkw-innowacji-do-wspierania-inteligentnej-specjalizacji-gospodarki.pdf3.18 MB

  • fundusze-europejskie
  • rzeczpospolita-polska
  • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
  • unia-europejska