Komisja Europejska zaprasza administrację szczebla krajowego i regionalnego do udziału w warsztatach Peer eXchange and Learning (PXL) na temat inteligentnej specjalizacji

W 2020 r. Platforma S3 zorganizuje trzy warsztaty Peer eXchange & Learning (PXL) dotyczące trzech wymiarów strategii inteligentnej specjalizacji

  • zarządzania instytucjonalnego oraz zarządzania strategią inteligentnych specjalizacji,
  • procesu przedsiębiorczego odkrywania,
  • monitorowania i ewaluacji.

Warsztaty będą opierać się na otwartej dyskusji  na temat wspólnych wyzwań związanych z realizacją strategii inteligentnych specjalizacji. Dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk Komisji Europejskiej oraz innych regionów i Państw Członkowskich UE warsztaty pomogą władzom regionalnym i krajowym w lepszym dostosowaniu instrumentów i działań do pojawiających się potrzeb i wyzwań w obszarze inteligentnych specjalizacji. Będzie to także okazja do nawiązania kontaktów oraz wymiany cennych doświadczeń.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 28 lutego 2020 r.

 Link do formularza zgłoszeniowego