Nowy Regulamin naboru i prac Grup Roboczych ds. KIS - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W ramach krajowych inteligentnych specjalizacji funkjconuje obecnie 14 Grup Roboczych ds. krajowej inteligentnej specjalizacji, których celem jest:

  • wsparcie prac Komitetu Sterującego ds. KIS w procesie identyfikowania potencjału rozwojowego polskiej gospodarki (m.in. poprzez definiowanie obszarów inteligentnych specjalizacji oraz ich opisów) oraz rekomendowaniu działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania oraz monitorowania KIS przez podmioty zaangażowane w ten proces,
  • monitorowanie oraz formułowanie rekomendacji w celu aktualizacji krajowej inteligentnej specjalizacji na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenia jakości życia społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego w oparciu o dostępną wiedzę oraz wyniki analiz i ekspertyz,
  • tworzenie i udział w tworzeniu dokumentów związanych z KIS, takich jak wizje rozwojowe czy mapy drogowe dla poszczególnych specjalizacji, w tym m.in. identyfikacja potrzeb oraz barier rozwojowych w obszarze danej specjalizacji, których uwzględnienie w działaniach podejmowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji przyczyni się do usprawnienia ich rozwoju, a także udział w konsultacjach dokumentów kierunkowych i strategicznych MR,
  • tworzenie rekomendacji eksperckich w sprawach dotyczących polityki przemysłowej, technologicznej i innowacyjnej celem wsparcia procesu decyzyjnego administracji publicznej w obrębie obszarów działań poszczególnych Grup,
  • wzmocnienie współpracy z innymi gremiami (m.in. Grupą Konsultacyjną ds. KIS i grupami ad hoc (m.in. Smart Labs) powołanymi w ramach PPO oraz systemu monitorowania KIS w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w obszarach specjalizacji.

W toku prowadzonych prac oraz w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez członków Grup Roboczych ds. KIS,  Komitet Sterujący ds. KIS, składający się z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 14 lutego 2020 r. przyjął nową wersję regulaminu.

Wkrótce Ministerstwo Rozwoju uruchomi nabory dodatkowe do wybranych Grup Roboczych ds. KIS.

pdfRegulamin naboru i prac Grup Roboczych ds. KIS - wersja obowiązująca od 14 lutego 2020 r.1.36 MB

  • fundusze-europejskie
  • rzeczpospolita-polska
  • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
  • unia-europejska