Uruchomienie narzędzia interaktywnego SmartRadar do monitorowania krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ministerstwo Rozwoju udostępnia aplikację SmartRadar - narzędzie informatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zadaniem SmartRadaru jest wsparcie procesu monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz koordynacji działań podejmowanych w tym zakresie na poziomie krajowym i regionalnym.

Wskaźniki dostępne w SmartRadarze mają również służyć upowszechnianiu informacji na temat innowacyjności gospodarki, innowacyjności poszczególnych branż i obszarów określonych jako specjalizacje w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wskaźniki dostępne w SmartRadarze pogrupowane zostały w 5 obszarów tematycznych:

1. potencjał innowacyjny i technologiczny,

2. działalność innowacyjna przedsiębiorstw,

3. rozwój społeczno – gospodarczy,

4. pozycja międzynarodowa,

5. instrumenty wsparcia ze środków publicznych.

Do każdego obszaru tematycznego przyporządkowana została grupa wskaźników. Dane statystyczne dostępne w SmartRadarze pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, OECD, Banku Światowego i Eurostatu. W narzędziu można również znaleźć informacje na temat projektów innowacyjnych realizowanych w poszczególnych specjalizacjach w ramach programów finansowanych ze środków UE (Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Horyzont 2020).

Obecnie w narzędziu są dostępne dane w następującym zakresie:

GUS

 • działalność B + R, działalność innowacyjna,
 • dane makroekonomiczne,
 • handel zagraniczny, energia,
 • zdrowie,

OECD

 • ochrona środowiska,
 • działalność B + R,
 • zdrowie,
 • działalność wynalazcza,

EUROSTAT

 • dane makroekonomiczne,
 • ochrona środowiska,
 • nauka,
 • działalność innowacyjna,

Bank Światowy

 • wskaźniki dotyczące energii,

Regionalne Programy Operacyjne

 • dane o wnioskach i umowach o dofinansowanie według regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz działań dla poszczególnych kwartałów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz ProgramHORYZONT2020

 • dane z systemu SL2014 dotyczące projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje w różnych przekrojach,
 • informacje o projektach PO IR oraz HORYZONT2020.

Narzędzie będzie rozwijane – w miarę pozyskiwania danych będą udostępniane kolejne wskaźniki, m. in:

 • dane o wnioskach i umowach o dofinansowanie w Regionalnych Programach Operacyjnych według regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz działań w ujęciu kwartalnym narastającym,
 • dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (głównie w zakresie działalności B + R oraz innowacyjności) w podziale na krajowe inteligentne specjalizacje (po opracowaniu tablic przyporządkowujących kody PKD do poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji),
 • wskaźniki dotyczące innych programów operacyjnych (np. odpowiedników programów: Infrastruktura i Środowisko,Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia w nowej perspektywie finansowej UE).

Zapraszamy do korzystania z aplikacji!

 • fundusze-europejskie
 • rzeczpospolita-polska
 • ministerstwo-rozwoju-pracy-i-technologii
 • unia-europejska