Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus to praktyczna realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu w przestrzeni mieszkalnej.

Inicjatywa będzie rozwijana w trzech fazach:

I)  projektowanie (2021): tworzenie i rozwijanie pomysłów na transformacje miejsca w oparciu o wiedzę i zaangażowanie całej społeczności.

II)  Realizacja (2021–2024): wspieranie władz miejskich, lokalnych i regionalnych we wspólnym projektowaniu i inkubacji projektów pilotażowych w różnych państwach członkowskich.

III)  Rozpowszechnianie (od 2022 r.): Rozpowszechnianie pomysłów i rozwiązań NEB, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

 
Zachęcamy także do składania projektów w otwartym konkursie na nagrody New European Bauhaus w dwóch kategoriach
1) nagroda dla już istniejących przykładów projektów zgodnych z zamysłem NEB,
2) nagroda ‘NEB Rising Stars’ pomysły i projekty młodych ludzi.

 
Nabór do konkursu został już uruchomiony i potrwa do 31 maja.


Więcej informacji o NEB oraz nabór do konkursów na stronie: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

 •  Kategorie tematyczne, w których można zgłaszać projekty:
 • Techniques, materials and processes for construction and design
 • Buildings renovated in a spirit of circularity
 • Solutions for the co-evolution of built environment and nature
 • Regenerated urban and rural spaces
 • Products and life style
 • Preserved and transformed cultural heritage
 • Reinvented places to meet and share
 • Mobilisation of culture, arts and communities
 • Modular, adaptable and mobile living solutions
 • Interdisciplinary education models