W związku z przyjęciem 11 grudnia 2014r. przez Komitet Sterujący 19. krajowej inteligentnej specjalizacji pn. Inteligentne technologie kreacyjne, została uruchomiona procedura utworzenia formalnej Grupy Roboczej 19 ds. Inteligentnych Technologii Kreacyjnych (ITK).

 

Grupa Robocza ds. ITK będzie stanowiła kontynuację zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki nieformalnej Grupy Roboczej ds. przemysłów kultury i kreatywnych, w skład której wchodzą przedstawciele biznesu, nauki oraz instytucji otoczenia biznesu.

Nieformalna Grupa miała na celu dokonanie analizy potenjcału innowacyjnego w zakresie przemysłów kreatywnych i kultury w oparciu o proces przedsiębiorczego odkrywania. W efekcie prac wskazano przez ekspertów potrzebę utworzenia dodatkowej krajowej inteligentnej specjalizacji ITK, która obejmuje: wzornictwo przemysłowe, gry komputerowe oraz multimedia.

Do zadań formalnej Grupy Roboczej ds. ITK będzie należało m.in.

- przygotowanie szczegółowego opisu, określajacego zakres Inteligentnych Technologii Kreacyjnych, stanowiacego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie w ramach PO IR 2014-2020 wpisuje się w daną specjalizację,

- określanie wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,

- przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizaji,

- analiza postępu w realizacji działań i osiągnaia celów KIS.

Termin składania CV: 27 lutego br., adres: justyna.gorzoch@mg.gov.pl

Osoba kontaktowa: Pani Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu

 

pdfRegulamin-naboru-i-prac-GR-ds.-kis_0.pdf107.37 KB

pdfKrajowa-inteligentna-specjalizacja.pdf716.83 KB