Platforma Przemysłu Przyszłości wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na cykl „Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego” obejmujący trzy webinaria:

  • Horyzont Europa – cele, struktura, zasady uczestnictwa
  • Technologie cyfrowe dla transformacji przemysłu w PR Horyzont Europa
  • Zaawansowane, zielone technologie produkcji w PR Horyzont Europa

Podczas pierwszego spotkania eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w ramach NCBR przedstawią informacje dotyczące założeń programu, jego struktury umożliwiającej osiąganie postawionych celów, jak również sposobu aplikacji do programu. Omówią również nowe elementy programu – Europejskie Partnerstwa Technologiczne oraz Misje.

Szczegółowe informacje: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia/horyzont-europa-cele-struktura-zasady-uczestnictwa