W dniu 30 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00-12.30  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje konferencję online pn .Przyszłość koncepcji  inteligentnych specjalizacji. Zdobyte doświadczenia oraz dalsze działania

Cel konferencji:  zaprezentowanie różnych doświadczeń i wyników płynących z wdrażenia inteligentnej specjalizacji oraz debata na temat przyszłości koncepcji S3 w rzeczywistości po COVID-19, a także na temat nowych wyzwań i polityk europejskich, które powinny być częścią koncepcji S3 w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Prelegenci: 

 • Robert Tomanek, Podseretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Dominique Foray z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, twórca koncepcji intelignetnych specjalizacji,
 • Peter Berkowitz z Komisji Europejskiej,
 • Łukasz Marć z Banku Światowego,
 • Natalia Hatalska z Infuture Institute,
 • Monika Matusiak Z Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej.

Spodziewamy się obecności przedstawicieli państw członkowskich UE – administracji publicznej oraz interesariuszy pochodzących ze świata biznesu i nauki. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

W trakcie konferencji odbędą się następujące sesje:

         I. Wyniki podejmowanych działań i refleksje w zakresie koncepcji inteligentnej specjalizacji S3

 1. W kierunku Nowej Rzeczywistości poprzez europejską transformację przemysłową – Dominique Foray, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 2. Przyszła rola S3 oraz zmiany w Polityce Spójności – Peter Berkowitz, DG REGIO, Komisja Europejska

  II. Przyszłe wyzwania i możliwości w ramach inteligentnych specjalizacji
 3. Jak zmienić świat poprzez S3? – Łukasz Marć, Bank Światowy
 4. Mapowanie trendów przyszłości – sygnały, czynniki rozwoju oraz odpowiedzi na zmieniające się trendy –Natalia Hatalska, Infuture Institute
 5. W kierunku wspólnego dobra – kontrybucja S3 w wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju –  Monika Matusiak, Joint Research Centre, Komisja Europejska

Link do strony wydarzenia oraz formularza rejestracyjnegohttps://futureofs3.com/

Serdecznie zapraszamy  do aktywnego udziału w spotkaniu!