PwC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, realizuje zamówienie, mające na celu zweryfikowanie potencjału wybranych obszarów / dziedzin gospodarczych w ramach warsztatów Smart Labs i opracowanie dla nich Business Technology Roadmaps (BTR) pod kątem nisz rynkowych i technologicznych.

Smart Labs (SL) to cykl spotkań z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, nauki, otoczenia biznesu i administracji, które są moderowane przez ekspertów branżowych. Celem SL jest inicjowanie i rozwijanie inicjatyw projektowych w obszarach/ dziedzinach zidentyfikowanych w trakcie pierwszego etapu PPO, tzw. Smart Panelu, oraz zweryfikowanie potencjału tych obszarów jako ewentualnych nowych inteligentnych specjalizacji. BTR jest efektem prac wykonanych na spotkaniach SL i odnosi się do perspektywy biznesowej, a jego istotą jest próba określenia i zdefiniowania obszarów technologicznych, których rozwój pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorców z danej branży.

 W najbliższych tygodniach odbędą się spotkania w dwóch obszarach:

SmartLab 1 – Cyberbezpieczeństwo:
Spotkanie 1 - środa, 01.09.2021
Spotkanie 2 - poniedziałek, 13.09.2021
Spotkanie 3 - środa, 22.09.2021
Spotkanie 4 - wtorek, 05.10.2021

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJOk7-04s6YwpJHuLeqP83Lmh1ekefMJQr_a-H75p6juTkIw/viewform

SmartLab 2- Czujniki:
Spotkanie 1 - poniedziałek, 30.08.2021
Spotkanie 2 - czwartek, 09.09.2021
Spotkanie 3 - poniedziałek, 20.09.2021
Spotkanie 4 - wtorek, 28.09.2021

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0M9TdeGNDWIB0hqltEfzcucK6vRfneHvEU6zM_lLIEGxMBA/viewform

Warsztaty odbędą się w trybie online.

Zapraszamy!