W Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej zostało uruchomione laboratorium, w którym studenci mogą przeprowadzać badania nad systemami sterowania inteligentnymi budynkami. Dzięki inwestycji studenci mogą zdobywać umiejętności dostosowane do zmieniających się trendów w infrastrukturze miejskiej.

Smart city poprawia jakość życia mieszkańców, przy jednoczesnym dbaniu o minimalizację wykorzystywania zasobów środowiskowych, ekonimicznych czy przestrzennych. Rozwój inteligentnych miast dzięki dbałości o efektywność energetyczną przyczynia się  do zrównoważonego rozwoju gospodarki.

Obszar smart city wpisuje się także w krajową inteligentną specjalizację dot. inteligentnego i energooszczednego budownictwa.