Pracująca nad opisem swojej specjalizacji, Grupa Robocza nr 5 ds. zdrowej żywności  (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji),  wystosowała wniosek o zmianę nazwy krajowej inteligentnej specjalizacji ze „zdrowa żywność  (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)” na „żywność wysokiej jakości”. Zmiana nazwy wynika z potrzeby ujednolicenia nazewnictwa zgodnie z nomenklaturą przepisów prawa żywnościowego.

 W dn. 2 kwietnia Komitet Sterujący ds.KIS zaakceptował propozycję Grupy Roboczej, co skutkuje zmianą nazwy krajowej inteligentnej specjalizacji zgodnie z wnioskiem grupy.

docxUzasadnienie Grupy Roboczej, dotyczące zmiany nazwy 5. krajowej inteligentnej specjalizacji dot. żywności wysokiej jakości21.89 KB

Lista krajowych inteligentnych specjalizacji wg stanu na dzień 2 kwietnia 2015 r.