Nabór uzupełniający do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W związku z monitorowaniem funkcjonowania Grup Roboczych ds. KIS oraz potrzebą uzupełnienia składów osobowych poszczególnych Grup wybranych specjalizacji Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór uzupełniający do Grup Roboczych dla następujących krajowych inteligentnych specjalizacji:

 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
KIS 1 Zdrowe społeczeństwo
(dawny KIS 1 Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM), KIS 2 - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT), KIS 3 - Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL) – na etapie łączenia Grup, zmiany nazwy i opisu specjalizacji,

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
KIS 6 - Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH)

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
KIS 7 - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)
KIS 8 - Inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD)
KIS 9 - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS)

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
KIS 10 - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR)
KIS 11 - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC)
KIS 12 - Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej (GWŚ)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
KIS 13 - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)
KIS 14 - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)
KIS 15 - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO)
KIS 16 - Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna (ELEKTR)
KIS 17 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)
KIS 18 - Fotonika (FOT)
KIS 20 - Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (ITM)

Do zadań Grupy Roboczych należy m.in.
- przygotowanie oraz cykliczna aktualizacja szczegółowego opisu specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie w ramach PO IR 2014-2020 wpisuje się w daną specjalizację,
- określanie wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji, a także działań niezbędnych do podjęcia w celu rozwoju danej specjalizacji,
- przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji (nazwy lub opisu), a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,
- analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS,
- współpraca z Ministerstwem Rozwoju, innymi resortami odpowiedzialnymi merytorycznie za zakres tematyczny danej specjalizacji, Urzędami Marszałkowskimi oraz gremiami powołanymi na rzecz monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (m.in. Grupa Konsultacyjna, Grupy Robocze w zakresie innych krajowych inteligentnych specjalizacji)

Termin składania formularza aplikacyjnego oraz CV: 17 lipca 2017 r.

W formularzu aplikacyjnym proszę o wskazanie Grupy Roboczej, do której Państwo aplikujecie.

Osoba kontaktowa: Pani Justyna Gorzoch, justyna.gorzoch@mr.gov.pl, Departament Innowacji

docformularz aplikacyjny.doc249 KB

  • fundusze-europejskie
  • rzeczpospolita-polska
  • ministerstwo-przedsiebiorczosci
  • unia-europejska