Łódzkie: jeden z pięciu w Europie - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zaledwie pięć regionów państwa członkowskich UE uwzględniło w swoich strategiach inteligentnej specjalizacji cele priorytetowe związane ze sztuczną inteligencją. Jest wśród nich polska reprezentacja.

Wymienionych pięć regionów to: Dolna Saksonia (Niemcy), Sawonia Północna (Finlandia), region północno-zachodni (Rumunia) i region północno-wschodni (Rumunia) oraz jako jeden z pięciu – region łódzki. Plany Unii związane
z rozwojem sztucznej inteligencji (SI) zawarto w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 7 grudnia 2018 r.
o skoordynowanym planie w sprawie sztucznej inteligencji. Plan zakłada rozwój inwestycji w tym obszarze, jak również nawołuje państwa członkowskie do sformułowania krajowych strategii na rzecz sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja (SI) gruntownie zmienia nasz świat, podobnie jak niegdyś czyniła to energia elektryczna. Na dzień dzisiejszy pięć państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęło już krajowe strategie w zakresie SI, wraz z przeznaczonymi na ten cel budżetami. Wszystkie pozostałe państwa członkowskie powinny opracować swoje krajowe strategie w zakresie SI do połowy 2019 r., opierając się na pracach przeprowadzonych na poziomie europejskim. Strategie te powinny określać poziomy inwestycji i środki wykonawcze. Państwa członkowskie i Komisja uzgodnią również w 2019 r. wspólne wskaźniki służące do monitorowania rozwoju SI w Unii oraz poziomu skuteczności istniejących strategii przy pomocy „AI-Watch”, opracowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji.

Obecnie Europa pozostaje w tyle, jeżeli chodzi o inwestycje prywatne w SI. Jeśli UE nie podejmie szeroko zakrojonych działań, ryzykuje zmarnowanie możliwości, jakie oferuje SI, co z kolei może doprowadzić do drenażu mózgów i skazać Unię na korzystanie z rozwiązań w zakresie SI opracowanych w innych krajach. Z tego powodu w ramach europejskiej strategii ustalono ambitne, ale realistyczne cele: ogólnounijne inwestycje publiczne i prywatne w SI trzeba w ciągu najbliższego dziesięciolecia zwiększyć do docelowego poziomu 20 mld EUR rocznie. W pierwszej kolejności Komisja zamierza zwiększyć inwestycje w SI w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” do 1,5 mld EUR w latach 2018–2020. Kwota ta stanowi wzrost o 70% względem okresu obejmującego lata 2014–2017. Jeżeli państwa członkowskie i sektor prywatny podejmą podobne wysiłki, całkowite inwestycje w Unii wzrosną do ponad 20 mld EUR w okresie obejmującym lata 2018–2020.

Może to obejmować inwestycje w ramach europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych. Dałoby to Unii możliwość dalszego zwiększania wysiłków
w następnym dziesięcioleciu, a poziom inwestycji zbliżałby się stopniowo do 20 mld EUR rocznie. Odpowiadałoby to rocznym inwestycjom sektora publicznego (państwa członkowskie i Komisja) na poziomie 7 mld EUR, co byłoby porównywalne z innymi kontynentami. Komisja proponuje, aby w następnym okresie programowania 2021–2027 Unia zainwestowała w SI co najmniej 1 mld EUR rocznie z programu „Horyzont Europa” i programu „Cyfrowa Europa”.

 

Więcej TUTAJ.: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map

  • fundusze-europejskie
  • rzeczpospolita-polska
  • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
  • unia-europejska