Aktualizacja:  wrzesień 2021 r.

Lp

Imię i nazwisko Instytucja Typ instytucji Typ członkostwa Miasto
1 Danuta Ciechańska Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki  organizacja stowarzyszeniowo -klastrowa Przewodnicząca Łódź
2 Andrzej Krueger Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" jednostka naukowa Zastępca Przewodniczącej Kędzierzyn-Koźle
3 Andrzej Chmielewski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej instytut badawczy członek Warszawa
4 Anna Kowalik-Klimczak Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji  jednostka naukowa obserwator Radom
5 Arkadiusz Białek  Hortulanus Arkadiusz Białek Beata Białek przedsiębiorstwo członek Warszawa
6 Artur Bartkowiak Centrum Bioimmoblizacji i Innowacyjnych Materiałow Opakowaniwoych, Wydziaal Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  jednostka naukowa członek Szczecin
7 Bożena Tyliszczak  Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki jednostka naukowa członek Kraków
8 Franciszek Tużnik  TUZAL Sp. z o.o. przedsiębiorstwo członek Warszawa
9 Filip Tomasz Tużnik  Uniwersytet Warszawski jednostka naukowa zastępca członka - p.F.Tużnik Warszawa
10 Krzysztof Makowski BioNanoPark Sp. Z o.o. przedsiębiorstwo członek Łódź
11 Magdalena Zabochnicka  Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska jednostka naukowa członek Częstochowa
12 Krzysztof Nowaczyk  KB Folie Polska Sp. z o.o. przedsiębiorstwo członek Warszawa
13 Michał Sikorski KB Folie Polska Sp. z o.o. przedsiębiorstwo zastępca członka - p.K.Nowaczyk Warszawa
14 Urszula Gryczka Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jednostka naukowa z-ca członka - prof..A.Chmielewskiego Warszawa 
15 Aleksandra Filip  PKN Orlen S.A. przedsiębiorstwo członek Warszawa
16 Jarosław Rogoza Synthos S.A. przedsiębiorstwo członek Oświęcim 
17 Jolanta Batog Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jednostka naukowa członek Poznań
18 Marcin Podleśny Grupa AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. przedsiębiorstwo członek Puławy
19 Stanisław Bielecki Politechnika Łódzka jednostka naukowa członek Łódź
20 Marta Krawczyk  Rekopol  przedsiębiorstwo członek Warszawa
21 Gabriel Bednarczyk Urząd Marszałkowski w Łodzi administracja publiczna obserwator Łódź
22 Jolanta Kamińska-Borak Instytut Ochrony Środowiska PIB jednostka naukowa członek Warszawa
23 Kamil Kulesza Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzadzania w Przemyśle Orgmasz jednostka naukowa członek Kędzierzyn Koźle
24 Lucyna Więcław-Solny  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zakład Transformacji Energetycznej  jednostka naukowa członek Zabrze
25 Anna Arendarczyk  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Zespół Toksykologii Organizmów Glebowych jednostka naukowa członek Pszczyna
26 Łukasz Drewniak  Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej
Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
jednostka naukowa członek Warszawa
27 Joanna Kalbarczyk Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Zakład Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska jednostka naukowa członek Warszawa
28 Aneta Magdziarz Akademia Górniczo-Hutnicza  jednostka naukowa członek Kraków 
29 Piotr Oleśkowicz-Popiel Zakład Zaopatrzenie w Wodę i Biogospodarki, Instytut
Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska
jednostka naukowa członek Poznań
30 Marek Piątkowski  Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej  jednostka naukowa członek Kraków 
31 Maciej Pilarek Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Chemicznej i Procesowej
jednostka naukowa członek Warszawa
32 Wojciech Simka Politechnika Śląska, Katdera Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny  jednostka naukowa członek Gliwice
33 Marcin Zieliński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii, Instytut Inżynierii i ochrony Środowiska, katdera Inzynierii Środowiska jednostka naukowa członek Olsztyn
34 Monika Kwaśniak-Kominek R&D Solutions Sp. z o.o. przedsiebiorstwo członek Kraków