Czym są inteligentne specjalizacje w strategii rozwoju kraju - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

3 rzeczy, które warto wiedzieć o inteligentnych specjalizacjach

1. Dobra strategia to podstawa – czyli jaka jest nasza polityka rozwojowa?

Aktualna polityka rozwoju Polski zakłada, że rozwój będzie odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Polska gospodarka powinna być bardziej innowacyjna oraz powinna lepiej wykorzystywać swoje mocne strony.

Założeniem aktualnej polityki rozwoju jest odchodzenie od dotychczasowego wspierania wszystkich sektorów/branż i skupienie się na wspieraniu sektorów strategicznych, mogących stać się motorami polskiej gospodarki.

O szczegółowych założeniach polityki rozwoju Polski można przeczytać w  dokumentach strategicznych, są to:

W fazie konsultacji znajduje się obecnie Strategia Produktywności, do której Krajowa Inteligenta Specjalizacja stanowi załącznik.

 

2. Krajowa Inteligentna Specjalizacja uwzględnia potencjał oraz potrzeby przedsiębiorców i naukowców – czyli skąd to wszystko wiemy?

KIS został opracowany w oparciu o proces przedsiębiorczego odkrywania. W proces ten byli zaangażowani przedsiębiorcy i naukowcy, którzy wskazali potencjał innowacyjny i konkurencyjny w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Podczas procesu przedsiębiorczego odkrywania zdiagnozowano również ich potrzeby i bariery rozwojowe, z jakimi się spotykają.

Bezpośredni udział przedstawicieli firm i środowiska naukowców pozwolił uwzględnić działania przedsiębiorców i naukowców w procesie tworzenia polityki innowacyjnej Polski.

Dokonano analizy dwóch najważniejszych dokumentów, wskazujących priorytety naukowe (Krajowy Program Badań) oraz priorytety technologiczne (Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030) oraz przeprowadzono szereg konsultacji bilateralnych i uzgodnień międzyresortowych w celu ostatecznego zdefiniowania obszarów krajowych inteligentnych specjalizacji.

3. Na realizację innowacyjnych pomysłów są fundusze – czyli jak można z skorzystać z dostępnego wsparcia finansowego?

W celu umożliwienia realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń innowacyjnych rozwiązań, które stanowią priorytety rozwojowe regionów i krajów, Unia Europejska zapewniła linię finansowania inteligentnych specjalizacji w ramach programów operacyjnych i programu Horyzont 2020 w perspektywie finansowej 2014-2020.

W latach 2014-2020 dostępne jest wsparcie finansowe w ramach programów Unii Europejskiej:

Wsparcie inwestycji w inteligentne specjalizacje planowane jest także w kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Chcesz skorzystać z dofinansowania projektów! Zapoznaj się z instrumentami wsparcia w ramach dostępnych obecnie programów operacyjnych. 

  • fundusze-europejskie
  • rzeczpospolita-polska
  • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
  • unia-europejska