Skąd się wzięły inteligentne specjalizacje - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Inteligentny rozwój – inteligentne specjalizacje

W 2010 roku Komisja Europejska przyjęła Strategię Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W Strategii wskazano 3 priorytety:

 1. wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach;
 2. wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów;
 3. wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Aby realizować powyższe priorytety każdy z regionów i Państw Członkowskich[1] Unii Europejskiej, w tym Polska, zostały zobowiązane do opracowania strategii inteligentnej specjalizacji.

Działania podejmowane w ramach KIS – w szerokim kontekście – wpisują się w unijną strategię wzrostu Europa 2020, która realizuje cele w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu i polityki energetycznej, które należy osiągnąć do 2020 r.

 [1] W zależności od ostatecznych zapisów Umowy partnerstwa między Komisja Europejską a Państwem Członkowskim

 

Strategia inteligentnej specjalizacji określa:

 • priorytety społeczno-gospodarcze danego regionu/kraju w obszarze badań, rozwoju i innowacji (B+R+I);
 • obszary skupienia inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki, konkurencyjności gospodarki na rynkach zagranicznych, a także poprawę jakości życia społeczeństwa.

Celem ustanowienia inteligentnych specjalizacji jest

 • transformacja gospodarki krajowej w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne;
 • tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych wspierających tę transformację.

Inteligentne specjalizacje uwzględniają:

 • istniejący potencjał naukowy i biznesowy w obszarze B+R+I (badań, rozwoju i innowacji),
 • aktualne możliwości rozwoju gospodarki,
 • istniejące powiązania kooperacyjne w ramach obszarów specjalizacji,
 • trendy rozwojowe i nisze rynkowe, w których kraj ma lub może mieć przewagi w konkurowaniu z innymi krajami.

Zidentyfikowanie inteligentnych specjalizacji pozwala skupić inwestycje na badania, rozwój i innowacyjność (B+R+I) w obszarach o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym kraju – czyli na obszarach, które mogą przynieść krajowi i gospodarce najwięcej korzyści.

Tak skupione inwestycje przyczynią się do lepszego sprostania największym wyzwaniom społeczno-gospodarczym, z którymi mierzy się obecnie świat, a także Polska. Jest to dążenie do osiągnięcia:

 • trwałego wzrostu gospodarczego poprzez bardziej innowacyjne i konkurencyjne usługi, produkty i technologie,
 • poprawy jakości życia społeczeństwa np. poprzez działania prozdrowotne, działania związane ze starzejącym się społeczeństwem
 • poprawy stanu środowiska naturalnego np. poprzez walkę ze smogiem, wyczerpywaniem się surowców naturalnych czy utrudnionym dostępem do wody.

Inteligentne specjalizacje służą jako kompas dla inwestycji w badania i innowacje, a dzięki aktywnemu zaangażowaniu przedsiębiorców i naukowców w proces definiowania specjalizacji, umożliwiają skuteczniejsze wdrażanie rozwiązań technologicznych na rynek oraz zwiększają szanse na szybszy zwrot z inwestycji w B+R+I.

 • fundusze-europejskie
 • rzeczpospolita-polska
 • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
 • unia-europejska