KIS 10 | Inteligentne sieci i technologie informacyjno - komunikacyjne oraz geoinformacyjne - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Specjalizacja obejmuje problematykę inteligentnych sieci, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz technologii geoinformacyjnych, zarówno jako elementów niezależnych jak i elementów powiązanych.

Zgodnie z opisem tej krajowej inteligentnej specjalizacji, pojęcie „inteligentne sieci” oznacza technologie i systemy teleinformatyczne stosowane w różnorodnych infrastrukturach (np. energia, transport, telekomunikacja, zdrowie, fabryki, domy, miasta, pojazdy) w celu zapewnienia m.in. optymalizacji działania, oszczędności zasobów w tym energii, ochrony środowiska, ergonomii użytkowania, korzyści wynikających ze wzajemnej komunikacji i wymiany informacji. Inteligentne sieci i systemy charakteryzują się takimi cechami jak: autonomiczność, zdolność do samoorganizacji, adaptacji i podejmowania decyzji, odporność na błędy i awarie, skalowalność, przewidywalność zapewniania jakości usług, otwartość architektury, bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Pod pojęciem "technologii informacyjnych i komunikacyjnych" kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.

Pojęcie „technologie geoinformacyjne” obejmuje technologie związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, analizowaniem, udostępnianiem i wizualizowaniem geoinformacji, czyli informacji dla której określa się lokalizację w przyjętym układzie odniesienia oraz definiuje, odczytuje i obrazuje związki zachodzące między obiektami i zjawiskami występującymi w tej przestrzeni. Geoinformacja dotyczy przede wszystkim przestrzeni geograficznej (ziemskiej), ale technologie geoinformacyjne mogą być również wykorzystywane do modelowania innych przestrzeni. Technologie geoinformacyjne wykorzystują zwykle technologie informatyczne i komunikacyjne, w szczególności rozwiązania i metody geoinformatyczne oraz teleinformatyczne. „Technologie geoinformacyjne” należą do obszaru badań nazywanego geomatyką (ang. geomatics) i są związane w szczególności z dyscypliną „geodezja i kartografia”.

Udział KIS 10 w krajowych programach wsparcia (stan na 31 grudnia 2020 r.):

PO IR 2014-2020

 

Liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania: 1103

Kwota dofinansowanych projektów B+R: 6237,7 mln zł

Horyzont 2020

 

Wartość uzyskanego wsparcia: 58,9 mln EUR

Województwa z największą wartością realizowanych projektów: mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie, pomorskie

Wpływ projektów na podniesienie poziomu gotowości technologicznej (TRL)*

 

Średni TRL przed rozpoczęciem projektu: 2,6

Średni TRL na zakończenie realizacji: 7

Średnia zmiana TRL: +4,4
* na podstawie działań PO IR realizowanych przez NCBiR

 

Znaczenie KIS 10 w wymianie handlowej kraju:

Eksport

 

Import

Udział w krajowym eksporcie (2017 r.): 3,5%

 

Udział w krajowym imporcie (2017 r.): 3,7%

Wartość eksportu (2017 r.): 30,81 mld zł

 

Wartość importu (2017 r.): 32,56 mld zł

Najważniejsze kraje docelowe eksportu: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia

  • fundusze-europejskie
  • rzeczpospolita-polska
  • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
  • unia-europejska