Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Celem prezentowanego badania była analiza potencjału ośrodków innowacji (OI), stanowiących zaplecze poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS), ocena poziomu ich identyfikacji z koncepcją KIS oraz wpływu ośrodków innowacji na tworzenie i wzmacnianie narodowego (krajowego) systemu innowacji.

Badaniem objęto 169 ośrodków innowacji, w tym 43 parki technologiczne (wraz z działającymi w ramach ich struktur 25 inkubatorami), 64 inkubatory (będące poza strukturami parków) oraz 62 centra transferu technologii.

Przyporządkowanie ośrodków innowacji do krajowych inteligentnych specjalizacji dokonane zostało na podstawie szczegółowej analizy rodzaju oferowanych usług B+R, zaangażowania danej instytucji w prace branżowego klastra lub lokalizacji danego ośrodka względem okręgu przemysłowego.

Zakres analizy:obejmuje m.in. następujące tematy:

  • Ośrodki innowacji stanowiące zaplecze KIS – analiza horyzontalna,
  • Ocena potencjału ośrodków innowacji w obszarze KIS,
  • Identyfikacja Ośrodków Innowacji z koncepcją KIS,
  • Kierunki rozwoju oferty Ośrodków Innowacji oraz ich potencjał do poszerzania oferty usług

pdfAnaliza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce - raport2.91 MB

  • fundusze-europejskie
  • rzeczpospolita-polska
  • ministerstwo-przedsiebiorczosci
  • unia-europejska