Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii firma Innoreg Sp. z o.o. opracowała przegląd projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje.

Przedmiotem opracowania jest przeglądprojektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), PO Polska Wschodnia (PO PW), PO Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), PO Polska Cyfrowa (PO PC), PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i programu Horyzont 2020 oraz wskazanie, w oparciu o wyniki przeprowadzanego przeglądu, projektów, które osiągnęły sukces (tzw. success stories), a także przykładów współpracy ponadnarodoweji ponadregionalnej w ramach krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji stanowiących dobre praktyki

pdfRaport do pobrania26.84 MB