Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pn. Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki, przygotowaną przez przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii i zespół ekspertów. Funkcjonowanie i potencjał tych Ośrodków stanowi o zdolności polskiego systemu innowacji do budowania wartości gospodarki inteligentnej tj. wyspecjalizowanej, opartej na wiedzy i innowacjach o potencjalne międzynarodowym.

W publikacji znajduje się m.in.

  • aktualna diagnoza stanu Ośrodków Innowacji i ich roli w realizacji założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce,
  • typologia tych podmiotów pod względem form organizacyjno-prawnych,
  • rozkład przestrzenny, posiadane zasoby i ofertę usług proinnowacyjnych Ośrodków,
  • prezentacja specjalizacji działalności poszczególnych typów jednostek zgodne z Krajową Inteligentną Specjalizacją,
  • informacja nt. perspektyw realizacji przez Ośrodki Innowacji zadań wynikających z inteligentnej specjalizacji gospodarki w przyszłości.

Diagnozę przeprowadzono na populacji obejmującej 227 Ośrodków, w tym m.in. na 43 parkach technologicznych/naukowo-technologicznych, 64 inkubatorach technologicznych, 62 centrach transferu technologii oraz 58 prywatnych (komercyjnych) Ośrodkach Innowacji. Publikacja prezentuje m.in. metryki wybranych Ośrodków danego typu, zarysowując ich nominalne i realne zaplecze dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Zaprezentowane w publikacji ujęcie stanu Ośrodków Innowacji ma pionierski charakter, odkrywając potencjał tych podmiotów w priorytetowych dla polskiej gospodarki dziedzinach inwestycji w badania, rozwój i innowacje (B+R+I). Ponadto, po raz pierwszy w Polsce tego typu przekrojowa diagnoza środowiska Ośrodków Innowacji uwzględnia również podmioty prywatne, koncentrujące się na prowadzeniu działalności komercyjnej.

Zapraszamy do lektury!

Raport pdfGotowo-orodkw-innowacji-do-wspierania-inteligentnej-specjalizacji-gospodarki.pdf3.18 MB

  • fundusze-europejskie
  • rzeczpospolita-polska
  • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
  • unia-europejska