1. Raport Banku Światowego, opracowany na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: W kierunku innowacyjnej Polski: Proces przedsiębiorczego odkrywania i analiza potrzeb przedsiębiorstw w Polsce

Raport opracowany w latach 2014-2015 przez Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (dawne Ministerstwo Gospodarki) miał na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie działań podejmowanych na rzecz procesu przedsiębiorczego odkrywania. Projekt pilotażowy prowadzony był w woj. dolnośląskim, śląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Wyniki projektu wykorzystywane są przez MPiT i PARP w działaniach, zmierzających do aktualizacji i wyłaniania nowych inteligentnych specjalizacji, rozwijanie inicjatyw projektowych oraz animowanie współpracy między przedsiębiorcami i naukowcami.