Aktualności - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na VI seminarium szkoleniowe Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego w dniach 4-6 listopada 2021 r., którego celem będzie integracja firm stoczniowych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz poszukiwanie sposobów budowy przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu stoczniowego i offshore na przykładzie doświadczeń prelegentów i uczestników VI Seminarium ze Szczecina, Polic, Świnoujścia, Kołobrzegu, Darłowa, Gdyni, Gdańska i okolic, a także mentorów z Warszawy i ze Śląska.

Tematami wiodącymi VI Seminarium będą:

 • Motywacyjne i dopingujące wykłady mentorów dla prezesów, dyrektorów, właścicieli firm stoczniowych, m.in. w zakresie: 

          - Jak budować relacje między firmami stoczniowymi?

          - Jak wspomagać rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim?

          - Znaczenie współpracy firm stoczniowych przy zachowaniu ich konkurencyjności.

 • Prezentacja aktualnych działań Ministerstwa Infrastruktury w zakresie przemysłu stoczniowego i offshore.
 • Prezentacje wiodących firm stoczniowych z Trójmiasta (RMDC, SEATECH), współpraca przy zdobywaniu nowych kontraktów, kooperacja stoczniowa: Gdańsk – Gdynia – Świnoujście – Police - Szczecin.
 • Kontrakty stoczniowe i kooperacja z partnerami zagranicznymi.
 • Klauzule umowne, zapewniające kontraktowe bezpieczeństwo w zakresie odpowiedzialności od zapłaty podatków oraz przepisów celnych.
 • Praktyczne aspekty finansowania działalności stoczniowej ze środków unijnych.
 • Pozaklasyfikacyjne  wsparcie polskiego sektora stoczniowego przez PRS.
 • Prawne ramy polskiego łańcucha dostaw przy budowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Będzie to już  6-te seminarium - od roku 2015. Pierwsze dwa zaowocowały uzyskaniem w styczniu 2017 roku notyfikacji od Komisji Europejskiej dla przeprowadzenia konkursów Działanie 1.5 na innowacyjne inwestycje dla branży stoczniowej województwa zachodniopomorskiego. Firmy stoczniowe WZP złożyły ponad 50 aplikacji, a 40 takich wniosków zakończyło się sukcesem na kwotę dofinansowania ponad 40 mln zł.

Seminarium ma charakter komercyjny, co wiąże się z opłatami zamieszczonymi w Formularzu zgłoszeniowym.

pdfHarmonogram VI seminarium185.06 KB

pdfProgram ramowy VI seminarium 191.08 KB

docxFormularz zgłoszeniowy VI seminarium115.51 KB

PwC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, realizuje zamówienie, mające na celu zweryfikowanie potencjału wybranych obszarów / dziedzin gospodarczych w ramach warsztatów Smart Labs i opracowanie dla nich Business Technology Roadmaps (BTR) pod kątem nisz rynkowych i technologicznych.

Smart Labs (SL) to cykl spotkań z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, nauki, otoczenia biznesu i administracji, które są moderowane przez ekspertów branżowych. Celem SL jest inicjowanie i rozwijanie inicjatyw projektowych w obszarach/ dziedzinach zidentyfikowanych w trakcie pierwszego etapu PPO, tzw. Smart Panelu, oraz zweryfikowanie potencjału tych obszarów jako ewentualnych nowych inteligentnych specjalizacji. BTR jest efektem prac wykonanych na spotkaniach SL i odnosi się do perspektywy biznesowej, a jego istotą jest próba określenia i zdefiniowania obszarów technologicznych, których rozwój pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorców z danej branży.

 W najbliższych tygodniach odbędą się spotkania w dwóch obszarach:

SmartLab 1 – Cyberbezpieczeństwo:
Spotkanie 1 - środa, 01.09.2021
Spotkanie 2 - poniedziałek, 13.09.2021
Spotkanie 3 - środa, 22.09.2021
Spotkanie 4 - wtorek, 05.10.2021

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJOk7-04s6YwpJHuLeqP83Lmh1ekefMJQr_a-H75p6juTkIw/viewform

SmartLab 2- Czujniki:
Spotkanie 1 - poniedziałek, 30.08.2021
Spotkanie 2 - czwartek, 09.09.2021
Spotkanie 3 - poniedziałek, 20.09.2021
Spotkanie 4 - wtorek, 28.09.2021

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0M9TdeGNDWIB0hqltEfzcucK6vRfneHvEU6zM_lLIEGxMBA/viewform

Warsztaty odbędą się w trybie online.

Zapraszamy!

Komisja Europejska uruchomiła pierwsze konkursy  w programie Horyzont Europa. Na konkursy w latach 2021-2022 Komisja przeznaczyła 14,7 mld euro, a ich tematyka skupia sie przede wszystkim na transformacji ekologicznej i cyfrowej Europy oraz trwałej odbudowie gospodarki po pandemii COVID-19.

Otwarte konkursy:

 • ERC Advanced Grant – wnioski do 31 sierpnia 2021 r.
 • MSCA and Citizens – wnioski do 7 października 2021 r.
 • MSCA Postdoctoral Fellowships – wnioski do 12 października 2021 r.
 • MSCA Doctoral Networks – wnioski do 15 listopada 2021 r.
 • Infrastruktury badawcze – wnioski do 23 września 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: https://www.kpk.gov.pl/ruszyly-pierwsze-konkursy-w-programie-horyzont-europa

***

Program Horyzont Europa 2021-2027 dysponuje budżetem wysokości 95 mld euro i jest to największy w historii UE porogram wspierający badania naukowe i innowacje.

 

W dniu 30 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00-12.30  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje konferencję online pn .Przyszłość koncepcji  inteligentnych specjalizacji. Zdobyte doświadczenia oraz dalsze działania

Cel konferencji:  zaprezentowanie różnych doświadczeń i wyników płynących z wdrażenia inteligentnej specjalizacji oraz debata na temat przyszłości koncepcji S3 w rzeczywistości po COVID-19, a także na temat nowych wyzwań i polityk europejskich, które powinny być częścią koncepcji S3 w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Prelegenci: 

 • Robert Tomanek, Podseretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Dominique Foray z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, twórca koncepcji intelignetnych specjalizacji,
 • Peter Berkowitz z Komisji Europejskiej,
 • Łukasz Marć z Banku Światowego,
 • Natalia Hatalska z Infuture Institute,
 • Monika Matusiak Z Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej.

Spodziewamy się obecności przedstawicieli państw członkowskich UE – administracji publicznej oraz interesariuszy pochodzących ze świata biznesu i nauki. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

W trakcie konferencji odbędą się następujące sesje:

         I. Wyniki podejmowanych działań i refleksje w zakresie koncepcji inteligentnej specjalizacji S3

 1. W kierunku Nowej Rzeczywistości poprzez europejską transformację przemysłową – Dominique Foray, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 2. Przyszła rola S3 oraz zmiany w Polityce Spójności – Peter Berkowitz, DG REGIO, Komisja Europejska

  II. Przyszłe wyzwania i możliwości w ramach inteligentnych specjalizacji
 3. Jak zmienić świat poprzez S3? – Łukasz Marć, Bank Światowy
 4. Mapowanie trendów przyszłości – sygnały, czynniki rozwoju oraz odpowiedzi na zmieniające się trendy –Natalia Hatalska, Infuture Institute
 5. W kierunku wspólnego dobra – kontrybucja S3 w wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju –  Monika Matusiak, Joint Research Centre, Komisja Europejska

Link do strony wydarzenia oraz formularza rejestracyjnegohttps://futureofs3.com/

Serdecznie zapraszamy  do aktywnego udziału w spotkaniu!

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu EUCircularTalks: Governance and system change, które odbędzie się online w dniu 18 maja 2021 r.

Spotkanie poświęcone będzie tematyce  gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze biogospodarki.

Program spotkania oraz link do rejestracji: http://circularhotspot.pl/en/events/449

Platforma Przemysłu Przyszłości wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na cykl „Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego” obejmujący trzy webinaria:

 • Horyzont Europa – cele, struktura, zasady uczestnictwa
 • Technologie cyfrowe dla transformacji przemysłu w PR Horyzont Europa
 • Zaawansowane, zielone technologie produkcji w PR Horyzont Europa

Podczas pierwszego spotkania eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w ramach NCBR przedstawią informacje dotyczące założeń programu, jego struktury umożliwiającej osiąganie postawionych celów, jak również sposobu aplikacji do programu. Omówią również nowe elementy programu – Europejskie Partnerstwa Technologiczne oraz Misje.

Szczegółowe informacje: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia/horyzont-europa-cele-struktura-zasady-uczestnictwa

Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus to praktyczna realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu w przestrzeni mieszkalnej.

Inicjatywa będzie rozwijana w trzech fazach:

I)  projektowanie (2021): tworzenie i rozwijanie pomysłów na transformacje miejsca w oparciu o wiedzę i zaangażowanie całej społeczności.

II)  Realizacja (2021–2024): wspieranie władz miejskich, lokalnych i regionalnych we wspólnym projektowaniu i inkubacji projektów pilotażowych w różnych państwach członkowskich.

III)  Rozpowszechnianie (od 2022 r.): Rozpowszechnianie pomysłów i rozwiązań NEB, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

 
Zachęcamy także do składania projektów w otwartym konkursie na nagrody New European Bauhaus w dwóch kategoriach
1) nagroda dla już istniejących przykładów projektów zgodnych z zamysłem NEB,
2) nagroda ‘NEB Rising Stars’ pomysły i projekty młodych ludzi.

 
Nabór do konkursu został już uruchomiony i potrwa do 31 maja.


Więcej informacji o NEB oraz nabór do konkursów na stronie: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

 •  Kategorie tematyczne, w których można zgłaszać projekty:
 • Techniques, materials and processes for construction and design
 • Buildings renovated in a spirit of circularity
 • Solutions for the co-evolution of built environment and nature
 • Regenerated urban and rural spaces
 • Products and life style
 • Preserved and transformed cultural heritage
 • Reinvented places to meet and share
 • Mobilisation of culture, arts and communities
 • Modular, adaptable and mobile living solutions
 • Interdisciplinary education models

 

W dniu 10 marca 2021 r. Współprzewodniczący Konferencji – Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Premier Portugalii, sprawującej obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej – podpisali wspólną deklarację międzyinstytucjonalną rozpoczynającą Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Konferencja ta stanowi forum debaty ze społeczeństwem obywatelskim UE tj. obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską. Wydarzenie publicznie inaugurujące prace Konferencji odbędzie się 9 maja 2021 r., w tzw. Dzień Europy.

Podstawowym narzędziem Konferencji jest wielojęzyczna platforma cyfrowa, uruchomiona w dniu 19 kwietnia 2021 r. pod adresem https://futureu.europa.eu/.

Celem platformy jest przekazywanie informacji o pracach prowadzonych w ramach Konferencji, a także służyć jako repozytorium najważniejszych kwestii podnoszonych w trakcie dyskusji. W ślad za prośbą KPRM zachęcamy do rozpowszechnienia tej informacji i wzięcia aktywnego udziału w dyskusji.

Platforma oferuje narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, dzięki którym będą mogli promować swoje inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo umożliwi obywatelom i innym interesariuszom wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć.

Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie, to:
1) zmiany klimatu i środowisko;
2) zdrowie;
3) zatrudnienie
i gospodarka;
4) transformacja cyfrowa;
5) wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
6) migracje;
7) edukacja, kultura, młodzież i sport;
8) międzynarodowa rola UE;
9) demokracja europejska;
10) inne.

Stanowiska i opinie prezentowane za pomocą platformy oraz podczas wydarzeń paneuropejskich takich jak sesje plenarne Konferencji oraz tzw. dialogi obywatelskie, będą podstawą do przygotowania raportu podsumowującego dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, który ma zostać przedstawiony przez Współprzewodniczących Konferencji wiosną 2022 r.

Raport będzie podstawą dyskusji instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, pod kątem ewentualnych działań następczych na forum UE.

Zapraszamy na konferencję inaugurującą nowy Program Ramowy UE na rzecz badań i innowacji w perpsektywie finansowej na lata 2021-2027 pn. Horyzont Europa, która odbędzie się online w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się się z założeniami nowego programu, najważniejsze zmiany względem dotychczasowego programu Horyzont2020, a także otrzymają informacje na temat nowych działań partnerstw i misji, EIC itd.

Budżet programu Horyzont Europa będzie wynosił 95,5 mld euro, a wsparcie podzieloe będzie na następujące filary:

 • I filar - Doskonała nauka
 • II filar - Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
 • III filar - Innowacyjna Europa
 • Rozszerzanie uczestnictwa i wzmocnienie ERA.

Udział w konferencji wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej oraz krajowi eksperci.

 

Link do wydarzenia: https://www.gov.pl/web/konferencja-horyzont-europa 

Link do rejestracji: https://konferencja-horyzont-europa.pl/u/home

 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłasza nabory uzupełniające do Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).

Grupy Robocze ds. KIS to gremia, powołane przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, o charakterze opiniującym i doradczym w zakresie realizacji zadań przewidzianych w ramach poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji.

Krajowe inteligentne specjalizacje to priorytety badawczo-rozwojowe i innowacyjne kraju, na które ukierunkowane jest wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020, a także przyszły Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. 

Cele  Grup Roboczych ds. KIS:

1.Wsparcie prac Komitetu Sterującego ds. KIS w procesie identyfikowania potencjału rozwojowego polskiej gospodarki (m.in. poprzez definiowanie obszarów inteligentnych specjalizacji oraz ich opisów) oraz rekomendowaniu działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania  oraz monitorowania KIS przez podmioty zaangażowane w ten proces.
2.Monitorowanie oraz formułowanie rekomendacji w celu aktualizacji krajowej inteligentnej specjalizacji na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenia jakości życia społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego w oparciu o dostępną wiedzę oraz wyniki analiz i ekspertyz.
3.Tworzenie i udział w tworzeniu dokumentów związanych z KIS, takich jak wizje rozwojowe czy mapy drogowe dla poszczególnych specjalizacji, w tym m.in. identyfikacja potrzeb oraz barier rozwojowych w obszarze danej specjalizacji, których uwzględnienie w działaniach podejmowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji przyczyni się do usprawnienia ich rozwoju, a także udział w konsultacjach dokumentów kierunkowych i strategicznych MRPiT.
4.Tworzenie rekomendacji eksperckich w sprawach dotyczących polityki przemysłowej, technologicznej i innowacyjnej celem  wsparcia procesu decyzyjnego administracji publicznej w obrębie obszarów działań poszczególnych Grup.
5.Wzmocnienie współpracy z innymi gremiami (m.in. Grupą Konsultacyjną ds. KIS  i grupami ad hoc (m.in. Smart Labs) powołanymi w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (wyłaniania priorytetów społeczno-gospodarczych w obszarze B+R+I) oraz systemu monitorowania KIS w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w obszarach specjalizacji.

Zadania Grupy Roboczej ds. KIS:

1.Przygotowanie oraz aktualizacja Szczegółowego Opisu KIS,określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji (m.in. zgłaszanie postulatów modyfikacji listy i zakresu tematycznego specjalizacji oraz włączanie nowych specjalizacji), stanowiącego podstawę oceny przez ekspertów zewnętrznych, czy zakres projektu np. badawczo-rozwojowego, wpisuje się w krajowe inteligentne specjalizacje,

2.Określenie wizji rozwojowych/map drogowychposzczególnych inteligentnych specjalizacji wraz z identyfikacją mierzalnych celów do osiągnieciaw ramach danej inteligentnej specjalizacji, umożliwiających monitorowanie efektów wdrażaniaspecjalizacji,

3. Udział w tworzeniu innych dokumentów powiązanych z wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją inteligentnych specjalizacjioraz dokumentów strategicznych związanych z polityką technologiczną, przemysłową i innowacyjną,

4.Współpraca z innymi gremiami odpowiedzialnymi za monitorowanie i aktualizację krajowych inteligentnych specjalizacji, a także uczestnikami procesu przedsiębiorczego odkrywania (m.in. przedstawicielami regionów,partnerami zagranicznymi, konsultantami-ekspertami, przedstawicielami smart labs).

5.Identyfikowaniei aktualizacjabarier rozwojowych danej specjalizacji(w kontekście społeczno-gospodarczym, a także proceduralnym, legislacyjnym)wraz z analizą SWOT,

6. Współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii i innymi podmiotami administracji centralnej, także w ramach Grupy Konsultacyjnej, w zakresie usuwania zidentyfikowanych barier oraz dostosowywania dostępnych instrumentów wsparcia do potrzeb rozwojowych określonych w ramach danej specjalizacji,

7.Współpraca przy analizie wyników monitorowaniaKIS pod kątem stopnia osiągniecia założonych celów oraz wypracowania propozycji ewentualnych działao, usprawniających ich realizację,

8.Współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, instytucjami pośredniczącymi PO IR oraz przedstawicielami instytucji regionalnych odpowiedzialnych za regionalne inteligentne specjalizacje w celu zapewnienia wymiany informacji i spójnego rozumienia szczegółowych opisów krajowych inteligentnych specjalizacji


Kogo poszukujemy?

W związku ze zmianami dokonywanymi w obszarach inteligentnych specjalizacji niezbędne jest uzupełnienie składów GR ds. KIS o ekspertów, posiadających wiedzę i doświadczenie w konkretnych, wąskich obszarach, wchodzących w zakres tematyczny inteligentnej specjalizacji. W związku z tym MRPiT opracowało formularze zgłoszeniowe dedykowane dla każdej inteligentnej specjalizacji, aby każdy z kandydatów mógł szczegółowo określić swój profil ekspercki.

Do udziału w pracach GR ds. KIS zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw, otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych, zmotywowanych do współtworzenia działań w obszarze polityki innowacyjności, przemysłowej i technologicznej.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace Grup Roboczych ds. KIS prosimy o przesłanie  formularza aplikacyjnego i oświadczenia RODO do 30 kwietnia 2021 r. Dokumenty w wersji elektronicznej (podpisane i zeskanowane) proszę przesyłać do Pani Justyny Gorzoch: justyna.gorzoch@mrpit.gov.pl 

Załączniki:

 1. pdfRegulamin naboru i prac Grup Roboczych ds. KIS1.36 MB
 2. Formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenia RODO do poszczególnych Grup Roboczych ds. KIS:

docxKIS 1. Zdrowe społeczeństwo - formularz i oświadczenie426.19 KB

docxKIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego - formularz i oświadczenie426.73 KB

docxKIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska - formularz i oświadczenie426.68 KB

docxKIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii - formularz i oświadczenie426.75 KB

docxKIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo - formularz i oświadczenie426.69 KB

docxKIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku - formularz i oświadczenie426.6 KB

docxKIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady - formularz i oświadczenie426.35 KB

docxKIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty - formularz i oświadczenie427.68 KB

docxKIS 9. Elektronika i fotonika - formularz i oświadczenie426.77 KB

docxKIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne - formularz i oświadczenie426.81 KB

docxKIS 11. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych - formularz i oświadczenie426.65 KB

docxKIS 12. Inteligentne technologie kreacyjne - formularz i oświadczenie426.37 KB

docxKIS 13. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy - formularz i oświadczenie426.68 KB

 • fundusze-europejskie
 • rzeczpospolita-polska
 • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
 • unia-europejska