Aktualności - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Od dnia 17 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy dokument pn. Szczegółowy Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, stanowiący m.in. podstawę oceny wniosków o dofinansowanie na projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

Dokonane zmiany obejmują następujące specjalizacje:

- KIS 1 Zdrowe społeczeństwo,
- KIS 3 Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska,
- KIS 5 Inteligentne i energooszczędne budownictwo,
- KIS 6 Transport przyjazny środowisku,
- KIS 7 Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady (zmiana nazwy na Gospodarka o obiegu zamkniętym)
- KIS 13 Innowacyjne technologie morskie.

Szczegółowy Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (obowiązuje od 17 stycznia 2022r.) -pdf POBIERZ985.17 KB

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji KE pn. Smart Specialisation, Sustainable Development Goals and environmental commons autorstwa Nebojsa Nakicenovic, Caroline Zimm, Moniki Matusiak i Kateriny Ciampi Stancova.

Celem publikacji jest opisanie sposobu dostosowania strategii inteligentnych specjalizacji do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zawartych w Agendzie ONZ 2030. Zawiera ona m.in. teoretyczne i praktyczne aspekty transformacji z podejścia S3 (smart specialization startegy) na S4 (sustainable smart specialization strategy), a także uwzględnia wyzwania UE związane z działaniami post-COVID-19 w apsekcie społecznym i gospodarczym, czy działania przewidziane w Zielonym Ładzie.

Publikacja zawiera m.in. case studies z Serbii, Włoch, Niemiec, Szwecji, Niderlandów i Słowenii.

Raport do pobrania pdftutaj.1.32 MB

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach Smart Labs, poświęconych dwóch nowym ścieżkom tematycznym. 

PwC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, partnera projektu pozakonkursowego pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, realizuje zamówienie, mające na celu zweryfikowanie potencjału wybranych obszarów / dziedzin gospodarczych w ramach warsztatów Smart Labs i opracowanie dla nich Business Technology Roadmaps (BTR) pod kątem nisz rynkowych i technologicznych.

Smart Labs (SL) to cykl spotkań z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, nauki, otoczenia biznesu i administracji, które są moderowane przez ekspertów branżowych. Celem SL jest inicjowanie i rozwijanie inicjatyw projektowych w obszarach/ dziedzinach zidentyfikowanych w trakcie pierwszego etapu PPO, tzw. Smart Panelu, oraz zweryfikowanie potencjału tych obszarów jako ewentualnych nowych inteligentnych specjalizacji. BTR jest efektem prac wykonanych na spotkaniach SL i odnosi się do perspektywy biznesowej, a jego istotą jest próba określenia i zdefiniowania obszarów technologicznych, których rozwój pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorców z danej branży.

Poniżej znajduje się harmonogram  do najbliższych warsztatów oraz linki do rejestracji:


SL3 – Pozyskiwanie energii z odpadów:
Spotkanie 1 - środa,    3.11.2021
Spotkanie 2 - środa, 17.11.2021
Spotkanie 3 - środa, 24.11.2021
Spotkanie 4 - środa,    1.12.2021
Link do rejestracji:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp5w0zrDsXUP7nE0x6G8YdexT5iRycB3npbdeNHNLqXnAG7A/viewform

SL4 - Internet rzeczy w medycynie:
Spotkanie 1 - czwartek,   4.11.2021
Spotkanie 2 - czwartek, 18.11.2021
Spotkanie 3 - czwartek, 25.11.2021
Spotkanie 4 - czwartek,   2.12.2021
Link do rejestracji:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgkO-UeddXn7mhSWJT72CuAepwE2C63FeChUUjt1R_TZoMHQ/viewform

Zapraszamy do rejestracji i aktywnego udziału w warsztatach. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - The Future is Data Przyszłość to dane w dniu 9 listopada br. (online)

Głównym tematem jest zarządzanie danymi i ich wymiana, także w kontekście inicjatyw UE. Konferencja będzie również  okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwiększania dostępności danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania.

W trakcie konferencji poruszone będą m.in. następujące tematy: Data Governance Act - nowe modele wymiany danych, efekty projektu Otwarte Dane Plus, otwarte dane na rzecz rozwoju AI.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów.

Transmisja z konferencji rozpocznie się na stronie https://dane.gov.pl/pl/promotion/the-future-is-data-przyszosc-to-dane-2021 w dniu 9 listopada o godz. 10.00. Okno transmisji będzie dostępne w dniu konferencj

Serdecznie zapraszamy na VI seminarium szkoleniowe Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego w dniach 4-6 listopada 2021 r., którego celem będzie integracja firm stoczniowych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz poszukiwanie sposobów budowy przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu stoczniowego i offshore na przykładzie doświadczeń prelegentów i uczestników VI Seminarium ze Szczecina, Polic, Świnoujścia, Kołobrzegu, Darłowa, Gdyni, Gdańska i okolic, a także mentorów z Warszawy i ze Śląska.

Tematami wiodącymi VI Seminarium będą:

 • Motywacyjne i dopingujące wykłady mentorów dla prezesów, dyrektorów, właścicieli firm stoczniowych, m.in. w zakresie: 

          - Jak budować relacje między firmami stoczniowymi?

          - Jak wspomagać rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim?

          - Znaczenie współpracy firm stoczniowych przy zachowaniu ich konkurencyjności.

 • Prezentacja aktualnych działań Ministerstwa Infrastruktury w zakresie przemysłu stoczniowego i offshore.
 • Prezentacje wiodących firm stoczniowych z Trójmiasta (RMDC, SEATECH), współpraca przy zdobywaniu nowych kontraktów, kooperacja stoczniowa: Gdańsk – Gdynia – Świnoujście – Police - Szczecin.
 • Kontrakty stoczniowe i kooperacja z partnerami zagranicznymi.
 • Klauzule umowne, zapewniające kontraktowe bezpieczeństwo w zakresie odpowiedzialności od zapłaty podatków oraz przepisów celnych.
 • Praktyczne aspekty finansowania działalności stoczniowej ze środków unijnych.
 • Pozaklasyfikacyjne  wsparcie polskiego sektora stoczniowego przez PRS.
 • Prawne ramy polskiego łańcucha dostaw przy budowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Będzie to już  6-te seminarium - od roku 2015. Pierwsze dwa zaowocowały uzyskaniem w styczniu 2017 roku notyfikacji od Komisji Europejskiej dla przeprowadzenia konkursów Działanie 1.5 na innowacyjne inwestycje dla branży stoczniowej województwa zachodniopomorskiego. Firmy stoczniowe WZP złożyły ponad 50 aplikacji, a 40 takich wniosków zakończyło się sukcesem na kwotę dofinansowania ponad 40 mln zł.

Seminarium ma charakter komercyjny, co wiąże się z opłatami zamieszczonymi w Formularzu zgłoszeniowym.

pdfHarmonogram VI seminarium185.06 KB

pdfProgram ramowy VI seminarium 191.08 KB

docxFormularz zgłoszeniowy VI seminarium115.51 KB

PwC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, realizuje zamówienie, mające na celu zweryfikowanie potencjału wybranych obszarów / dziedzin gospodarczych w ramach warsztatów Smart Labs i opracowanie dla nich Business Technology Roadmaps (BTR) pod kątem nisz rynkowych i technologicznych.

Smart Labs (SL) to cykl spotkań z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, nauki, otoczenia biznesu i administracji, które są moderowane przez ekspertów branżowych. Celem SL jest inicjowanie i rozwijanie inicjatyw projektowych w obszarach/ dziedzinach zidentyfikowanych w trakcie pierwszego etapu PPO, tzw. Smart Panelu, oraz zweryfikowanie potencjału tych obszarów jako ewentualnych nowych inteligentnych specjalizacji. BTR jest efektem prac wykonanych na spotkaniach SL i odnosi się do perspektywy biznesowej, a jego istotą jest próba określenia i zdefiniowania obszarów technologicznych, których rozwój pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorców z danej branży.

 W najbliższych tygodniach odbędą się spotkania w dwóch obszarach:

SmartLab 1 – Cyberbezpieczeństwo:
Spotkanie 1 - środa, 01.09.2021
Spotkanie 2 - poniedziałek, 13.09.2021
Spotkanie 3 - środa, 22.09.2021
Spotkanie 4 - wtorek, 05.10.2021

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJOk7-04s6YwpJHuLeqP83Lmh1ekefMJQr_a-H75p6juTkIw/viewform

SmartLab 2- Czujniki:
Spotkanie 1 - poniedziałek, 30.08.2021
Spotkanie 2 - czwartek, 09.09.2021
Spotkanie 3 - poniedziałek, 20.09.2021
Spotkanie 4 - wtorek, 28.09.2021

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0M9TdeGNDWIB0hqltEfzcucK6vRfneHvEU6zM_lLIEGxMBA/viewform

Warsztaty odbędą się w trybie online.

Zapraszamy!

Komisja Europejska uruchomiła pierwsze konkursy  w programie Horyzont Europa. Na konkursy w latach 2021-2022 Komisja przeznaczyła 14,7 mld euro, a ich tematyka skupia sie przede wszystkim na transformacji ekologicznej i cyfrowej Europy oraz trwałej odbudowie gospodarki po pandemii COVID-19.

Otwarte konkursy:

 • ERC Advanced Grant – wnioski do 31 sierpnia 2021 r.
 • MSCA and Citizens – wnioski do 7 października 2021 r.
 • MSCA Postdoctoral Fellowships – wnioski do 12 października 2021 r.
 • MSCA Doctoral Networks – wnioski do 15 listopada 2021 r.
 • Infrastruktury badawcze – wnioski do 23 września 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: https://www.kpk.gov.pl/ruszyly-pierwsze-konkursy-w-programie-horyzont-europa

***

Program Horyzont Europa 2021-2027 dysponuje budżetem wysokości 95 mld euro i jest to największy w historii UE porogram wspierający badania naukowe i innowacje.

 

W dniu 30 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00-12.30  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje konferencję online pn .Przyszłość koncepcji  inteligentnych specjalizacji. Zdobyte doświadczenia oraz dalsze działania

Cel konferencji:  zaprezentowanie różnych doświadczeń i wyników płynących z wdrażenia inteligentnej specjalizacji oraz debata na temat przyszłości koncepcji S3 w rzeczywistości po COVID-19, a także na temat nowych wyzwań i polityk europejskich, które powinny być częścią koncepcji S3 w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Prelegenci: 

 • Robert Tomanek, Podseretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Dominique Foray z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, twórca koncepcji intelignetnych specjalizacji,
 • Peter Berkowitz z Komisji Europejskiej,
 • Łukasz Marć z Banku Światowego,
 • Natalia Hatalska z Infuture Institute,
 • Monika Matusiak Z Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej.

Spodziewamy się obecności przedstawicieli państw członkowskich UE – administracji publicznej oraz interesariuszy pochodzących ze świata biznesu i nauki. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

W trakcie konferencji odbędą się następujące sesje:

         I. Wyniki podejmowanych działań i refleksje w zakresie koncepcji inteligentnej specjalizacji S3

 1. W kierunku Nowej Rzeczywistości poprzez europejską transformację przemysłową – Dominique Foray, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 2. Przyszła rola S3 oraz zmiany w Polityce Spójności – Peter Berkowitz, DG REGIO, Komisja Europejska

  II. Przyszłe wyzwania i możliwości w ramach inteligentnych specjalizacji
 3. Jak zmienić świat poprzez S3? – Łukasz Marć, Bank Światowy
 4. Mapowanie trendów przyszłości – sygnały, czynniki rozwoju oraz odpowiedzi na zmieniające się trendy –Natalia Hatalska, Infuture Institute
 5. W kierunku wspólnego dobra – kontrybucja S3 w wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju –  Monika Matusiak, Joint Research Centre, Komisja Europejska

Link do strony wydarzenia oraz formularza rejestracyjnegohttps://futureofs3.com/

Serdecznie zapraszamy  do aktywnego udziału w spotkaniu!

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu EUCircularTalks: Governance and system change, które odbędzie się online w dniu 18 maja 2021 r.

Spotkanie poświęcone będzie tematyce  gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze biogospodarki.

Program spotkania oraz link do rejestracji: http://circularhotspot.pl/en/events/449

Platforma Przemysłu Przyszłości wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na cykl „Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego” obejmujący trzy webinaria:

 • Horyzont Europa – cele, struktura, zasady uczestnictwa
 • Technologie cyfrowe dla transformacji przemysłu w PR Horyzont Europa
 • Zaawansowane, zielone technologie produkcji w PR Horyzont Europa

Podczas pierwszego spotkania eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w ramach NCBR przedstawią informacje dotyczące założeń programu, jego struktury umożliwiającej osiąganie postawionych celów, jak również sposobu aplikacji do programu. Omówią również nowe elementy programu – Europejskie Partnerstwa Technologiczne oraz Misje.

Szczegółowe informacje: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia/horyzont-europa-cele-struktura-zasady-uczestnictwa

 • fundusze-europejskie
 • rzeczpospolita-polska
 • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
 • unia-europejska