Aktualności - SMART

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

W ramach krajowych inteligentnych specjalizacji funkjconuje obecnie 14 Grup Roboczych ds. krajowej inteligentnej specjalizacji, których celem jest:

 • wsparcie prac Komitetu Sterującego ds. KIS w procesie identyfikowania potencjału rozwojowego polskiej gospodarki (m.in. poprzez definiowanie obszarów inteligentnych specjalizacji oraz ich opisów) oraz rekomendowaniu działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania oraz monitorowania KIS przez podmioty zaangażowane w ten proces,
 • monitorowanie oraz formułowanie rekomendacji w celu aktualizacji krajowej inteligentnej specjalizacji na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenia jakości życia społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego w oparciu o dostępną wiedzę oraz wyniki analiz i ekspertyz,
 • tworzenie i udział w tworzeniu dokumentów związanych z KIS, takich jak wizje rozwojowe czy mapy drogowe dla poszczególnych specjalizacji, w tym m.in. identyfikacja potrzeb oraz barier rozwojowych w obszarze danej specjalizacji, których uwzględnienie w działaniach podejmowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji przyczyni się do usprawnienia ich rozwoju, a także udział w konsultacjach dokumentów kierunkowych i strategicznych MR,
 • tworzenie rekomendacji eksperckich w sprawach dotyczących polityki przemysłowej, technologicznej i innowacyjnej celem wsparcia procesu decyzyjnego administracji publicznej w obrębie obszarów działań poszczególnych Grup,
 • wzmocnienie współpracy z innymi gremiami (m.in. Grupą Konsultacyjną ds. KIS i grupami ad hoc (m.in. Smart Labs) powołanymi w ramach PPO oraz systemu monitorowania KIS w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w obszarach specjalizacji.

W toku prowadzonych prac oraz w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez członków Grup Roboczych ds. KIS,  Komitet Sterujący ds. KIS, składający się z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 14 lutego 2020 r. przyjął nową wersję regulaminu.

Wkrótce Ministerstwo Rozwoju uruchomi nabory dodatkowe do wybranych Grup Roboczych ds. KIS.

pdfRegulamin naboru i prac Grup Roboczych ds. KIS - wersja obowiązująca od 14 lutego 2020 r.1.36 MB

Samorząd Województwa Dolnośląskiego uruchomił projekt współfinansowany ze środków UE  „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”, który ma na celu promocję produktów i innowacji mikro, małych i średnich przedsiebiorców z Dolnego Śląska w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu:

1. Branża chemiczna i farmaceutyczna
2. Mobilność przestrzenna
3. Żywność wysokiej jakości
4. Surowce naturalne i wtórne
5. Produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów
6. Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)                   

Projekt "Going Global" uwzglednia ponad 52 działania, m.in. gospodarcze misje zagraniczne, udział w międzynarodowych targach, grupach roboczych, konferencjach.

Więcej informacji dostępnych na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza

Komisja Europejska zaprasza administrację szczebla krajowego i regionalnego do udziału w warsztatach Peer eXchange and Learning (PXL) na temat inteligentnej specjalizacji

W 2020 r. Platforma S3 zorganizuje trzy warsztaty Peer eXchange & Learning (PXL) dotyczące trzech wymiarów strategii inteligentnej specjalizacji

 • zarządzania instytucjonalnego oraz zarządzania strategią inteligentnych specjalizacji,
 • procesu przedsiębiorczego odkrywania,
 • monitorowania i ewaluacji.

Warsztaty będą opierać się na otwartej dyskusji  na temat wspólnych wyzwań związanych z realizacją strategii inteligentnych specjalizacji. Dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk Komisji Europejskiej oraz innych regionów i Państw Członkowskich UE warsztaty pomogą władzom regionalnym i krajowym w lepszym dostosowaniu instrumentów i działań do pojawiających się potrzeb i wyzwań w obszarze inteligentnych specjalizacji. Będzie to także okazja do nawiązania kontaktów oraz wymiany cennych doświadczeń.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 28 lutego 2020 r.

 Link do formularza zgłoszeniowego

   

W związku z procesem weryfikacji opisów i listy krajowych inteligentnych specjalizacji w Grupach Roboczych ds. KIS został zaktualizowany dokument Szczegółowy Opis Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

 

Dokonane zmiany w krajowych inteligentnych specjalizacjach obejmują:

1. połączenie KIS Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe i KIS Fotonika w nową specjalizację Elektronika i fotonika,

2. zmiany w opisie KIS 4 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (dodatkowo niektóre elementy przeniesiono do KIS 7 GOZ),

3. zmiany w opisie  KIS 7 Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowc kopalne, odpady (GOZ).

 

W wyniku dokonanych zmian od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje 14 krajowych inteligentnych specjalizacji.

 

pdfSzczegółowy opis Krajowej Inteligentnej Specjalizacji - od 1 stycznia 2020 r. 1 MB

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym pt. Digitalization of Manufacturing and Services and International Competitiveness: National and Regional Perspectives, które odbędzie się w piątek, 11 października 2019 r. (początek obrad o godz. 10:00) w sali C-2b budynku C SGH.

 

Szersze informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KGS/conferences/competitiveness_report_2019/Pages/programme.aspx

 

Informujemy, że wystąpienie otwierające obrady wygłosi Prof. Dominique Foray z The Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) w Lozannie – autor koncepcji inteligentnych specjalizacji, które opracowują i wdrażają państwa i regiony europejskie.

 

Podczas seminarium zaprezentowana zostanie najnowsza edycja raportu ekonomicznego Polska. Raport o konkurencyjności 2019 wydawanego cyklicznie przez Instytut Gospodarki Światowej KGŚ SGH w j. polskim i angielskim. Tegoroczna edycja zawiera analizę stanu rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce.

 

Seminarium odbywa się w j. angielskim (bez tłumaczenia), udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KGS/conferences/competitiveness_report_2019/Pages/registration.aspx

Komisja Europejska uruchomiła we wrześniu 2019 r. konsultacje publiczne, skierowane do osób zainteresowanych międzynarodowymi projektami w obszarze badań, rozwoju i innowacji,  dotyczące przyszłych europejskich partnerstw w ramach programu Horyzont Europa w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Konsultacje mają na celu wskazanie kierunków i przyszłych działań zaproponowanych partnerstw. Te z kolei będą miały kluczowy wpływ na tematy konkursów międzynarodowoych w obszarze badań i innowacji naukowych.

Partnerstwa europejskie zaproponowano w następujących obszarach:

Konsultacje potrwają do 6 listopada 2019 r. Więcej informacji znajduje się na stronach Komisji Europejskiej.

partnerstwa ankieta

Europejski Tydzień Regionów jest corocznym wydarzeniem skupiającym osoby związane z rozwojem regionalnym oraz lokalnym. Skierowany do polityków i urzędników na szczeblach od lokalnego do europejskiego oraz do reprezentantów prywatnych firm i badaczy polityki, jest świetną okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń w napędzaniu rozwoju ekonomicznego regionów, współpracy międzyregionalnej, wspierania innowacyjności oraz rozwijania społeczności lokalnej.

Tematy prezentacji oraz paneli eksperckich to na przykład strategie międzyregionalne w przechodzeniu na czyste źródła energii, zacieśnianie współpracy i radzenie sobie z podziałem miedzy miastami i wsiami, wspieranie rozwoju inteligentnych miast (smart cities) oraz inteligentne specjalizacje i współpraca międzynarodowa w ramach innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się w Brukseli w dniach 7-10 października 2019. Zapisy dla uczestników są otwarte do 27 września.

Więcej informacji, pełny program oraz formularz rejestracyjny można odnaleźć na stronie wydarzenia

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Grupami Roboczymi ds. krajowych inteligentnych specjalizacji - KIS 13 Fotonika oraz KIS 9 Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe organizuje  konferencję pn. Technologie sensorowe i fotoniczne dla przemysłu, połączoną z prezentacją osiągnięć polskich firm w opracowywaniu i rozwoju fotoniki światłowodowej.

Ideą wydarzenia jest zaprezentowanie oferty gotowych produktów fotonicznych oraz sensorowych dedykowanych dla przemysłu. Polscy przedsiębiorcy z ww. branż zaprezentują potencjalnym zainteresowanym produkty gotowe lub prawie gotowe (TRL 8-9) oraz dokonają wizualizacji procesu wdrożenia oraz procesu zakupowo - sprzedażowego. Podczas wydarzenia przewiduje się omówienie ok. 15 prezentacji poszczególnych firm.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa)

Konferencja ma charakter zamknięty, uczestnictwo jest mozliwe po otrzymaniu zaproszenia od organizatora i potwierdzeniu rejestracji.

Od 2019 r. obowiązuje nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji.

W wyniku prac nad koncentracją tematyczną w dziale Surowce naturalne i gospodarka odpadami, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Grupy Robocze ds. KIS podjęły decyzję o utworzeniu specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady, obejmująca 3 dotychczasowe specjalizacje:

Zaledwie pięć regionów państwa członkowskich UE uwzględniło w swoich strategiach inteligentnej specjalizacji cele priorytetowe związane ze sztuczną inteligencją. Jest wśród nich polska reprezentacja.

 • fundusze-europejskie
 • rzeczpospolita-polska
 • ministerstwo-rozwoju-i-technologii
 • unia-europejska